Vloekgezant

Leon Bloy contra Friedrich Nietzsche

Robert Lemm

Vloekgezant - Robert Lemm
Vloekgezant achterflap
Dit boek is niet meer op voorraad

Specificaties

ISBN9789059110137
TaalNederlands
Aantal pagina's160
Afmetingen216 x 134 x 14 mm
UitgeverijUitgeverij Aspekt B.V.
Publicatiedatum21-03-2002

Onderwerpen

Léon Bloy Friedrich Nietzsche

Flaptekst

Léon Bloy, die in 1917 op 71-jarige leeftijd stierf, heeft zichzelf wel de ‘ondankbare bedelaar’ en de ‘pelgrim van de Absolute’ genoemd. Zijn katholieke vervoering stak de liberale bourgeoisie, de geletterde elite en de conformistische clerus van een Frankrijk dat zieltoogde in naturalisme, estheticisme en vooruitgangsgeloof. Zijn profetentaal en nomadenbestaan lijken maar één vergelijking te gedogen: Nietzsche. Elkaar hebben ze niet gekend, en de pleitbezorger van de Russische supermens hebben zijn opponent uit de oorlog van 1870 over het hoofd gezien. Dat is tragisch, want de enige die de predikant van het heidendom kan bezweren is de ‘vloekgezant’, zoals Neerlands gezaghebbende katholiek Rogier hem zo hatend noemde.

Robert Lemm is een bewonderaar van Bloy die Nietzsche, en vooral de Nietzche-cultus, verafschuwt. Hij vindt het hemeltergend hoe Bloy’s recente ontdekkers hun held in de zon van zijn wereldberoemde vijand zetten, de moderne trend om niet verbaasd te staan over het samen genoemd worden van strijdige geesten ten spijt. De aanzwellende verering voor de doodverklaarder van God - met name onder christelijke schriftgeleerden - houdt gelijke tred met het lange doodzwijgen van de vloekgezant die volhield dat God sedert 1789 afwezig is; niet uit haat of ironie, zoals de apostel van de Antichrist, maar uit bovennatuurlijke wanhoop.

Léon Bloy is de profeet van de eindtijd (Le Monde, 4-8-200).
Zijn arendsoog doorziet de geschiedenis vanaf de Franse Revolutie tot de Eerste Wereldoorlog, die moest uitlopen wat hij eerder dan wie ook voorvoelde: de holocaust van 1940-45. Zijn visionaire vuur in Het heil komt door de joden bracht Kafka in extase; in Het bloed van de arme veegt hij de vloer aan met zowel het wrokkige marxisme als het marktdenken; met de Exegese van gemeenplaatsen zweept hij burger en yuppie uit de tempel; zijn Dagboeken portretteren de consequente christen waar Kierkegaard en Dostojewski van droomden. Er is maar één ellende: geen heilige te zijn.

In zijn apologetische toon geschreven pamflet belicht Robert Lemm een aantal essentiéle kanten van de de figuur en het werk van Bloy door die te contrasteren met Nietzsche en de Nietzsche-receptie