Tussen de lijnen

over grafologie

Stefan Lievens

Tussen de lijnen - Stefan  Lievens
Tussen de lijnen achterflap
Dit boek is niet meer op voorraad

Specificaties

ISBN9789053507520
TaalNederlands
Aantal pagina's182
UitgeverijGarant
Publicatiedatum182

Flaptekst

Met dit boek verschijnt voor het eerst een Nederlandstalig werk waarin een systeem voor grafologie in detail en met voorbeelden wordt uitgelegd, ondersteund met wetenschappelijke gegevens over mogelijkheden en beperkingen van de grafologie.

Elk handschrift is wellicht even individueel als een vingerafdruk. Als wetenschap houdt de grafologie zich bezig met de vertaling naar persoonlijkheidsaspecten van de individueel geïnspireerde schrijfbewegingen die het handschrift bepalen.
De orakeluitspraken van pseudo-grafologen in populaire weekbladen e.d. maken echter dat velen deze discipline argwanend bekijken.

De auteurs van dit boek gaan in op de vraag wat de waarde is van de grafologie. De mogelijkheden en ook de beperkingen van de grafologie komen uitgebreid aan bod. Misverstanden rond de rol van de grafologie bij bijvoorbeeld aanwervingen worden rechtgezet.
Naast de theoretische invalshoek, wordt er ook ruim aandacht besteed aan de praktijk. Wat betekent een handtekening? Kan men een handschrift vervalsen? Welke variabelen gebruikt een grafoloog bij een handschriftanalyse? Hoe kunnen bepaalde kenmerken worden geïnterpreteerd? Aan de hand van talrijke voorbeelden krijgen deze vragen een antwoord.

Het boek is bedoeld als werkinstrument voor praktiserende grafologen en als vakliteratuur voor o.a. professionals in hurnan resources en management. Maar ook de geïnteresseerde leek vindt in dit boek zijn gading.

Kiyo