Oneigenlijk gebruik

De psychoanalyse voorbij haar grenzen

Moyaert Paul

Oneigenlijk gebruik - Moyaert Paul
Oneigenlijk gebruik achterflap
Dit boek is niet meer op voorraad

Specificaties

ISBN9789028935556
TaalNederlands
Aantal pagina's160
UitgeverijPelckmans
Publicatiedatum12-10-2004

Onderwerpen

psychoanalyse freud

Flaptekst

Freuds denken is zeer controversieel. Vaak wordt Freud zelfs voorgesteld als een wetenschappelijke fraudeur zonder weerga en volgens sommigen kan men zijn ideeën het best zo snel mogelijk vergeten. Deze visie is echter op zijn minst eenzijdig, want het psychoanalytische gedachtegoed herbergt een heel aantal bijzondere vruchtbare denksporen. Dit boek tracht deze filosofische en wetenschappelijke sporen opnieuw uit te diepen. Er wordt meer bepaald in aangegeven hoe de freudiaanse psychoanalyse vandaag nog relevant kan zijn voor andere disciplines, gaande van metafysica, literatuur- en toneelwetenschap over seksuologie tot psychiatrie en evolutiepsychologie. Men kan het boek daarom lezen als een genuanceerd pleidooi om de psychoanalyse een rol te laten spelen in enkele van de belangrijkste debatten in de mens- en geesteswetenschappen. De nuances in dit pleidooi zijn echter ook bijzonder interessant voor de psychoanalyse en haar beoefenaars. Veel te vaak heeft de psychoanalyse zich immers afgesloten van ontwikkelingen in het wetenschappelijke en maatschappelijke denken, waardoor ze af en toe in feite de allures van een sekte aannam of zelfs nog altijd aanneemt. Toch kan Freuds erfenis de eenentwintigste eeuw alleen dan overleven wanneer men de moeite neemt de psychoanalyse aan te vullen en te verrijken door het gebruik van inzichten uit andere onderzoeksdomeinen en academische stromingen.

Natuurlijk bestaat die kruisbestuiving tussen de psychoanalyse en verwante disciplines als, zij het dat ze in vele gevallen nog erg beperkt is. De auteurs die meewerkten aan dit boek, schetsen in hun bijdrage telkens hoe deze kruisbestuiving in hun veld van expertise tot op heden is verlopen. Dit boek biedt dan ook een staalkaart van de hedendaagse toegepaste psychoanalyse. Daarnaast geven de auteurs echter ook uitvoerig aan welke nieuwe wegen men zou kunnen bewandelen om de toekomstige discussie zo boeiend, prikkelend en vruchtbaar mogelijk te maken.

Een boek met prikkelende en vernieuwende ideeën omtrent de betekenis en het werk van Freud voor deze tijd. Tevens een staalkaart van de hedendaagse toegepaste psychoanalyse.