Jongeren worden wereldburgers

The Refugees Project

Mark Saey

Jongeren worden wereldburgers - Mark Saey
Jongeren worden wereldburgers achterflap
Dit boek is niet meer op voorraad

Specificaties

ISBN9789038223667
TaalNederlands
Aantal pagina's336
UitgeverijAcademia Press
Publicatiedatum2014

Onderwerpen

multiculturele samenleving didactiek

Flaptekst

Leertrajecten wereldburgerzin kunnen secundaire scholen helpen bij het tegengaan van schoolmoeheid, het verbeteren van hun organisatie en het versterken van de overdracht van algemene kennis. Het model van deze trajecten dat in dit boek wordt ontwikkeld, steunt zowel op een integrale benadering van de schoolfactoren die burgerzin beïnvloeden als op een uitgewerkte didactiek voor vakoverschrijdend projectwerk rond ‘glokale problemen’, waarbij de school samenwerkt met educatieve organisaties en verenigingen uit het plaatselijke middenveld. In de inleiding en twee korte hoofdstukken wordt de theorie zo uiteengezet dat leerkrachtenteams meteen met het model aan de slag kunnen.
Het grootste deel van het boek laat de theorie echter tot leven komen in het verhaal van The Refugees Project. Steunend op dagboeken, lesmateriaal, toetsen en interviews beschrijft de auteur levendig en met een grote persoonlijke betrokkenheid hoe een aanvankelijk gemiddelde klas een jaarproject ondernam rond ‘de wereld van vluchtelingen en mensen zonder papieren’, hoe de leerlingen daardoor aandachtiger, kritischer en politiek minder cynisch werden, en hoe het onderwijs op die manier een simulatie kreeg van de manier waarop scholen zich zouden kunnen omvormen tot brede scholen voor wereldburgers. The Refugees Project was laureaat van de kunstwedstrijd ‘Kinderen niet toegelaten’ van School Zonder Racisme en van de ‘Wedstrijd voor Wereldburgers’ van Kleur Bekennen.