Het goddelijk gevoel

Een geschiedenis van de religieuze ervaring

Hans Geybels

Het goddelijk gevoel - Hans Geybels
Het goddelijk gevoel achterflap
Goodreads waardering - 0 beoordelingen
0.00
Dit boek is niet meer op voorraad

Specificaties

ISBN9789028939608
TaalNederlands
Aantal pagina's262
UitgeverijUitgeverij Pelckmans
Publicatiedatum2005

Onderwerpen

christendom godsdienst theologie godsdienstgeschiedenis

Flaptekst

Religieuze ervaring is helemaal in. Tal van kerken, religieuze bewegingen en sekten dwepen met religieuze ervaring als oplossing voor de eenzijdige beklemtoning van dogma’s en onderricht. Wierookstokjes, lichaamsoefeningen, meditatie, exotische gewaden en muziek hebben de catechismus in het verdomhoekje gedrukt. De nadruk ligt nu op het voelen en niet langer op het kennen van God. Die tendens gaat niet alleen op voor talrijke alternatieve religieuze bewegingen, maar ook voor het christendom. Hier wordt gefocust op de christelijke religieuze ervaring. In de christelijke Oudheid is religieuze ervaring eerder iets intellectueels dan iets emotioneels. Het zoeken naar God komt overeen met het zoeken naar de waarheid. Maar er is wel iets bijzonders aan de hand met dat zoeken naar waarheid: het impliceert namelijk de hele mens en niet alleen het verstand. Voor de filosofische scholen van de Oudheid gaat de zoektocht naar waarheid altijd gepaard met een bepaalde levenswijze, met speciale deugden en soms zelfs met welomschreven diëten. Het beste voorbeeld van die denkwijze is Augustinus. Na de Oudheid sterft die intellectuele visie op religieuze ervaring een stille, doch voorlopige dood. In dezelfde periode als Augustinus ontstaat in het Oosten een nieuwe visie op religieuze ervaring die snel aan populariteit wint in het Westen en die de westerse visie op religieuze ervaring eeuwenlang zal beïnvloeden: religieuze ervaring als existentiële ervaring. In de kloosters wil men door een specifieke denk- en leefwijze het christendom de menselijke existentie helemaal laten doordesemen. De bijbel en de christelijke leer worden helemaal geïntegreerd in het persoonlijke leven. In dat proces spelen gebedsmethodes een centrale rol. Net in de periode dat het monastieke model van religieuze ervaring een hoogte-punt bereikt in de figuur van Bernardus van Clairvaux, komt het onder vuur te staan van nieuwe ontwikkelingen in de theologie, waarin Petrus Abaelardus een cruciale plaats bekleedt. De nieuwe theologie legt de nadruk op het denken en niet langer op het ervaren van God. Beide strekkingen, de existentiële en de intellectuele, zullen zich radicaliseren vanaf de dertiende eeuw. De eerste laat een persoonlijke relatie toe (mystiek), terwijl de tweede een hechte eenheid tussen God en mens uitsluit (scholastiek). In de Moderniteit komt het intellectuele model in diskrediet. De mens ontdekt dat hij met het verstand niet automatisch bij God uitkomt (ontwikkeling van de moderne wetenschap) en vooral in protestantse kringen (het piëtisme) ontwikkelt men dan nieuwe wegen om bij God uit te komen. Die zijn gebaseerd op zintuiglijkheid en emotie: God bestaat want men wordt hem gewaar. In het katholicisme blijft men tot diep in de twintigste eeuw vasthouden aan het intellectuele model. Het succes van New Age en andere nieuwe religieuze bewegingen is deels te wijten aan het feit dat de katholieke kerk lange tijd de existentiële pool van de religie heeft onderbelicht. Daardoor is ruimte gecreëerd voor vormen van religieuze ervaring met als kenmerken individualisme, emotie en sentiment, zintuiglijkheid, ongebondenheid…