Dieptepsychologie en exegese

Eugen Drewermann

Dieptepsychologie en exegese - Eugen Drewermann
Dieptepsychologie en exegese achterflap
Dit boek is niet meer op voorraad

Specificaties

ISBN9789021135618
TaalNederlands
Originele taalDuits
Aantal pagina's324
UitgeverijMeinema
Publicatiedatum1991

Onderwerpen

bijbel bijbelverklaring psychologie dieptepsychologie psychoanalyse mythen dromen

Flaptekst

Met een religieuze tekst kunnen wij geen contact krijgen, als wij die alleen maar beschouwen als een getuigenis uit vervlogen tijden. Het is niet voldoende, aan te tonen hoezeer de voorstellingswijzen en uitingsvormen ook in de bijbel gebonden zijn aan een bepaalde tijd en cultuur. Juist naar de blijvende, alle culturele kaders te boven gaande betekenis van de bijbelteksten moet worden gezocht. De dieptepsychologie maakt het mogelijk, de ‘onhistorische’ teksten in de bijbel, de mythen, sprookjes, sagen en legenden, te lezen als even zovele manieren om toegang te krijgen tot symbolen, die ons in elk heden kunnen aanspreken.Het gaat erom, de blijvende waarheid van deze literaire genres te begrijpen, en ze te verstaan vanuit hun ware centrum, de droom. Dit boek wil de noodzaak funderen van een archetypische hermeneutiek van de geschiedenis. Aan de hand van de methoden van de droominterpretatie en het psychotherapeutische proces in de omgang met de menselijke taal en menselijke ervaringen wordt aangegeven, welke regels en technieken een sleutel kunnen vormen tot het verstaan van de bijbel voor het eigen leven. De diepte-psychologie heeft ons het wetenschappelijk instrumentarium daartoe aangereikt. Het gaat erom een verband te scheppen tussen de teksten en de dromende krachten in de diepe lagen van de menselijke psyche, en daarmee een brug te slaan tussen bijbelwetenschap en het grote erfgoed van de godsdiensten der mensheid, zoals dat tot uiting komt in godsdienstgeschiedenis, etnologie, literatuur, rite en cultus.