De geschiedenis van Winksele

de weergalm van de IJzerenberg

Henri Vannoppen

De geschiedenis van Winksele - Henri Vannoppen
De geschiedenis van Winksele achterflap
Dit boek is niet meer op voorraad

Specificaties

ISBNgeen
TaalNederlands
Aantal pagina's1021
UitgeverijGemeentebestuur Winksele
Publicatiedatum1976

Onderwerpen

België vlaanderen vlaams-brabant

Flaptekst

Henri Gustaaf Vannoppen werd geboren te Leuven op 3 november 1951 uit een oude Erps-Kwerpse familie. Via zijn betovergrootvader Petrus Van Audenhoven uit Belle was hij met belangrijke Winkselse families (Vanderveken, Peeters, Waerzeggers, Verhulst) verwant. Hij behaalde de Medaille van de Regering aan het Koninklijk Atheneum te Zaventem. Hij werd licentiaat moderne geschiedenis aan de K:U.L. met het proefschrift “Volksvertegenwoordigers voor het arrondissement Leuven 1830-500”. In 1971 stichtte hij de Cultuur-Historische Vereniging van Erps-Kwerps.

De pers, de professoren en zijn vrienden beoordelen hem als volgt :

“Het is een onbegonnen werk alle aangesneden onderwerpen van de brochure «De Geschiedenis van de Vlaamse Beweging in Midden-Brabant» op te noemen. Beslist mag gezegd worden dat de H. Vannoppen pionierswerk verricht heeft voor het samenstellen van de geschiedenis van de Vlaamse Beweging in Midden Brabant.” (Het Nieuwsblad, 12 feb 1974)

“De jonge historicus Henri Vannoppen maakt een levenswerk van de geschiedenis van zijn gemeente, de omliggende gemeenten en het arrondissement Leuven. Talrijke initiatieven in de gemeente zoals de oprichting van een Cultuur-Historische Vereniging en de dansgroep “De Hollen Blok” zijn de realisatie van zijn bekommernis om het voorbije te doen herleven. De Cultuur-Historische Vereniging organiseert regelmatig tentoonstellingen die het een of ander aspect van het verleden willen doen herleven. Deze initiatieven dragen de waardering weg van talrijke dorpsgenoten, want telkenmale komt een massa bezoekers op deze tentoonstellingen. Het werk van Henri Vannoppen is nog niet af, hopelijk worden vele van zijn vele wensen werkelijkheid. In de meeste betrachtingen zit een kans op een vernieuwd leven, een betere maatschappij en een dieper inzicht in het verleden dat pas achter ons ligt. Al zijn betrachtingen zijn bovendien doorstroomd van de ideeën ‘Cultuur door en voor het volk’, ‘Voet bij stuk houden.’” (Het Volk, 22 juli 1975)

“Met een tentoonstelling over de geschiedenis van de gemeente Veltem-Beisem werd in feite afscheid genomen van 150 jaar zelfstandigheid die deze landelijke gemeente in Midden-Brabant kenmerkte. De man die zich achter dit alles zette was Henri Vannoppen uit Erps-Kwerps. Hij speelde het klaar een meer dan 500 blz. tellende geschiedenis van deze gemeente te schrijven. Het was alsof iedere inwoner kwam afscheid nemen van zijn gemeente, een stil protest tegen het verlies van iets dierbaars : de Gemeente Veltem-Beisem.” (Het Laatste Nieuws, 4 maart 1976)

“Vannoppen Henri uit Erps-Kwerps schreef in opdracht van het gemeentebestuur de geschiedenis van Veltem-Beisem. Alhoewel wetenschappelijk samengesteld bevat het boek ook pittige details over het wel en wee van de gemeente. De auteur boeit de lezer met de gebeurtenissen die een belangrijke historische waarde hebben.” (De Volksgazet)

“Van harte proficiat voor je geschiedenis van Veltem-Beisem. Het is zelfs voor een vreemdeling als ik boeiend om te lezen, het zal zeker een verdiend succes vinden in je gemeente.” (Professor L Wils K.U. L.)

“Levensechtheid is een goede definitie van cultuur, zoals ze in de werkkring van de Cultuur-Historische Vereniging wordt opgevat nl. die van het voile leven in Erps-Kwerps optekenen, doen herleven, in herinnering brengen. Moge deze vereniging onder de bijzondere dynamische leiding van voorzitter Henri Vannoppen bijdragen tot de opbouw van de levensechte geschiedenis van geheel het land.” (Prof. R. De Schrijver bij de Lustrumviering van de Cult. Hist. Vereniging)

“Dankzij de dynamische en inspirerende van figuur voorzitter Henri Vannoppen is hier in de streek iets los gekomen. De monografie van Veltem-Beisem is het voorbeeld van een goed heemkundig werk : De plaats Veltem-Beisem belichten, bestuderen van uit de verschillende facetten vanuit dewelke die plaats kon bestudeerd worden”. (Ds. Gerrits, Voorzitter Verbond Heemkunde)

“We hebben in minder dan 1 jaar tijd Henri Vannoppen leren waarderen om zijn vakbekwaamheid en doorzettingsvermogen, om zijn onwankelbaar optimisme, ook waarmee hij alles wat hij aanpakt wel moet lukken, om zijn volkse card en zijn rasecht Midden-Brabanderschap. Toen wij hem leerden kennen wist hij alleen meer over onze gemeente dan wij allen te samen.” (Ludo Vleugels, voorzitter Davidsfonds Veltem-Beisem-Winksele op 27 feb. 1976)

In 1976 ontving Henri Vannoppen het Ereteken van het Ministerie van Nederlandsche Cultuur bij de viering van het 5 jarig bestaan der Cultuur-Historische Vereniging en de Medaille van de provincie Brabant als producer van de film .Erps-Kwerps, het Dorp van Pie Blok”. Nu geeft hij les als leraar geschiedenis hogere cyclus aan het Koninklijk is ook Gewestelijk Atheneaum van Zaventem. Hij is ook Gewestelijk Medewerker van de Koninklijke Commissie voor Volkskunde en Bestuurslid van het Verbond voor Heemkunde, afdeling Brabant. In 1977 zal hij zijn doctoraat “De Erps-Kwerpse structuren 1776-1976” voordragen.