De Dominicanen

C.E.M. Struyker Boudier

De Dominicanen - C.E.M. Struyker Boudier
De Dominicanen achterflap
Dit boek is niet meer op voorraad

Specificaties

ReeksWijsgerig leven in Nederland en België 1880 - 1980
ISBN9789026308055
TaalNederlands
Aantal pagina's343
UitgeverijAmbo
Publicatiedatum1986

Onderwerpen

godsdiensfilosofie dominicanen kloosters

Flaptekst

Na een deel over het wijsgerig leven der jezuïeten in Nederland en België gedurende de afgelopen honderd jaar, verschenen (bij Ambo) in 1985, moest wel een deel volgen over de historisch op wijsgerig en theologisch gebied zo invloedrijke orde der dominicanen. Opnieuw schetst Struyker Boudier (1937), hoogleraar in de wijsgerige antropologie aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen, de geschiedenis van vele min of meer bekende docenten in de Lage Landen bij de Zee, die naast hun wijsgerig en theologisch onderricht dikwijls ook belangrijke maatschappelijke, kulturele en politieke functies bekleed hebben. Hun op Thomas van Aquino en op de actualiteit afgestemde denkleven heeft op de ontwikkeling van het christelijk geloofsleven grote invloed uitgeoefend, niet alleen langs de weg van vele apolegetische werken enz., maar ook door het keurmerk van de Predikbroeders bij uitstek, de verkondiging van het Woord. De “orde van de waarheid” heeft zo naast, soms in strijd verwikkeld met het “gezelschap van Jezus” een geheel eigen stijl van denken ontwikkeld. Dat Struyker Boudier erin slaagt om de contoeren daarvan zichtbaar te maken, spreekt uit de reacties van de pers op zijn boek over het wijsgerig leven der jezuïeten.

Wat zegt de pers?

‘Eminent overzicht van het wijsgerig leven in Nederland. Dit project is van eminent belang, omdat in het Nederlands taalgebied nog nooit een zo grondig en nauwkeurig doorgevoerd overzicht gegeven is. Wij wensen het in veler handen.’ - Prof. dr. R. Bakker, Trouw

‘... een uiterst boeiend boek dat tevens als naslagwerk kan dienen, niet in het minst door de indrukwekkende bibliografie ...’ - Eindhovens Dagblad

‘... wie ook maar enigszins in het onderwerp geïnteresseerd is, zal geboeid kennisnemen van een indrukwekkend historisch werk. Behalve van de thomistische herleving vinden wij er een verslag over de repercussies van de hele moderne wijsbegeerte.’ - Prof. dr. Cornelis Verhoeven, De Tijd

‘Het boek is zeer helder en leesbaar geschreven: men krijgt een duidelijk beeld hoe de filosofie in een religieuze orde functioneert. Dat is een van de redenen waarom men het boek geboeid leest en het is voortreffelijk hanteerbaar dank zij een duidelijke inhoudsopgave, een goed personenregister en bovenal de zeer uitvoerige bibliografie.’ - Prof. dr. B. Delfgaauw, Tijdschrift voor Filosofie

‘... interessante en gedurfde opzet. Het gaat om echte geschiedschrijving: het zoeken naar historische en andere verbanden tussen de vele figuren, werken, stromingen en scholen. Door zijn openheid voor de historische achtergronden en samenhangen alsmede door zijn kritisch filosofische zin gedraagt de auteur zich als een bedreven historicus én als een volbloed wijsgeer.’ - Prof. dr. H.-E. Mertens, Ons Erfdeel